Opowieści

Paweł Żak, "Opowieści", wyd. Kropka 2007
z tekstem Elżbiety Łubowicz „Co kryje się w świetle i widnieje w mroku”

Opowieści okładka
Opowieści wnętrze
Opowieści wnętrze