Paweł Żak

Studiował nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Wykłada fotografię na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższym Studium Fotografii ZPAF.
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików
Laureat m.in. Prix de la Lumierre w European Photography Contest- Vevey, Szwajcaria 1998.

W jego twórczości można wyróżnić dwa nurty: fotografii inscenizowanej o charakterze symbolicznym i minimalistycznej kompozycyjnie fotografii będącej studiami z natury najczęściej roślin, owoców, czasem pejzażu . Wiele jego prac powstaje przy użyciu nietypowych technik kopiowania dających w rezultacie unikatowe odbitki.

Najważniejsze cykle prac:

Od 1994 roku brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, m.in na festiwalu w Arles w 2004 roku.

Jego prace znajdują się w kolekcjach publicznych:

Reprezentowany przez 6x7 Leica Gallery Warszawa.

Wybrane wystawy indywidualne:

Wybrane wystawy zbiorowe: